Đầu tư và Xây dựng Sông Hồng trúng 18 gói thầu tại Bộ Tư lệnh Thủ đô

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tính riêng từ tháng 1/2018 trở lại đây (1 năm), Công ty được công khai trúng 13 gói thầu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với quy mô khác nhau, từ vài tỷ đồng đến gần 70 tỷ đồng, ở nhiều lĩnh vực, từ xây lắp đến mua sắm hàng hóa.

Còn trong vòng hơn 3 năm trở lại đây, Công ty được công khai trúng 18 gói thầu (trong đó có 16 gói đấu thầu rộng rãi và 2 gói chào hàng cạnh tranh) đều do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu. Điểm chung của 18 gói thầu này là tỷ lệ tiết kiệm thấp, dưới 0,5%.

Hiện tại, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Hồng đang trong thời gian thực hiện 6 gói thầu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, gồm: Gói thầu XD-01 Xây lắp cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa mái che, hạ tầng Bảo tàng Chiến thắng B52; Gói thầu XD-01 thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà ở và làm việc của Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103; Gói thầu Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị nhà ăn khối trực thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Doanh trại Tiểu đoàn 4, Tiểu đoàn 6 và khối trực thuộc Trung đoàn 692/Sư đoàn Bộ binh 301/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội…

Tuấn Dũng

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn